Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Ebrill, 2023 10.00 am, Cyngor

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Nia Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ifan Davies Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Maldwyn Lewis Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Alun Williams Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig