Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Medi, 2023 10.00 am, Cyngor

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Nia Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Maldwyn Lewis Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Steve Davies Mae'r Aelod hwn wedi'i wahardd am gyfnod o 6 mis - terf. 9 Ionawr 2024 Gwaharddiad dros dro
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
David Raymond Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol