Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 9fed Chwefror, 2024 9.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Gwyn Wigley Evans Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Marc Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Shelley Childs Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Bryan Davies Guest Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Guest Yn bresennol
Cynghorydd Clive Davies Guest Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Guest Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Guest Yn bresennol
Cynghorydd Ifan Davies Guest Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Guest Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Guest Yn bresennol
Cynghorydd Eryl Evans Guest Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Guest Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Guest Yn bresennol
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Guest Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Guest Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Guest Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Guest Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Guest Yn bresennol
Lowri Edwards Ysgrifennydd Yn bresennol
Eifion Evans Swyddog Yn bresennol
Duncan Hall Swyddog Yn bresennol
Nia Jones Ysgrifennydd Yn bresennol
Elin Prysor Swyddog Yn bresennol
Mr Barry Rees Swyddog Yn bresennol
James Starbuck Swyddog Yn bresennol