Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 31ain Gorffennaf, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Clive Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Euros Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ifan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elaine Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell