Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 23ain Hydref, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Clive Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ifan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd David Raymond Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell