Canlyniadau etholiadau ar gyfer wardiau

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

1. 2. 3. Pob un