Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Llandysul

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

De Llandysul - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Keith Evans Annibynnol 478 58% Wedi'i ethol
Matt Adams Plaid Cymru 343 42% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 821
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Keith Evans 58% Wedi'i ethol
Matt Adams 42% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd3