Canlyniadau etholiadau ar gyfer Ciliau Aeron

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Ciliau Aeron - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Marc Davies Annibynnol 606 65% Wedi'i ethol
Iwan Thomas Plaid Cymru 326 35% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 932
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Marc Davies 65% Wedi'i ethol
Iwan Thomas 35% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd8
Cyfanswm a wrthodwyd8