Canlyniadau etholiadau ar gyfer Ystwyth

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Ystwyth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Meirion Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 500 59% Wedi'i ethol
Kerry Elizabeth Ferguson Plaid Cymru 348 41% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 848
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Meirion Davies 59% Wedi'i ethol
Kerry Elizabeth Ferguson 41% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd7
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd8