Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aberystwyth Rheidol

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Aberystwyth Rheidol - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Endaf Edwards Plaid Cymru 228 34% Wedi'i ethol
Mair Benjamin Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 172 26% Heb ei ethol
Mathew Norman Llafur a'r Blaid Gydweithredol 162 24% Heb ei ethol
Martin Wyn Shewring Annibynnol 112 17% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 674
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Endaf Edwards 34% Wedi'i ethol
Mair Benjamin 26% Heb ei ethol
Mathew Norman 24% Heb ei ethol
Martin Wyn Shewring 17% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd6