Canlyniadau etholiadau ar gyfer Mwldan

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Mwldan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Sian Maehrlein Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 441 62% Wedi'i ethol
Richard Morgan Jones Plaid Cymru 274 38% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 715
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sian Maehrlein 62% Wedi'i ethol
Richard Morgan Jones 38% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd14
Cyfanswm a wrthodwyd14