Canlyniadau etholiadau ar gyfer Lledrod

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Lledrod - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Wyn Evans Annibynnol 257 37% Wedi'i ethol
Aaron Benjamin Annibynnol 239 34% Heb ei ethol
Angharad Danielle Shaw Plaid Cymru 208 30% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 704
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Wyn Evans 37% Wedi'i ethol
Aaron Benjamin 34% Heb ei ethol
Angharad Danielle Shaw 30% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5