Canlyniadau etholiadau ar gyfer Borth

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Borth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Hugh Richard Michael Hughes Annibynnol 378 42% Wedi'i ethol
Naomi Jane Salmon Y Blaid Werdd 277 31% Heb ei ethol
Ray Quant MBE Annibynnol 237 27% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 892
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hugh Richard Michael Hughes 42% Wedi'i ethol
Naomi Jane Salmon 31% Heb ei ethol
Ray Quant MBE 27% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd2