Canlyniadau etholiadau ar gyfer Melindwr

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Melindwr - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Rhodri Davies Plaid Cymru 674 87% Wedi'i ethol
Chris Simpson Y Blaid Werdd 101 13% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 775
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhodri Davies 87% Wedi'i ethol
Chris Simpson 13% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd5
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd6