Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tirymynach

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Tirymynach - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Paul Hinge Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol