Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbadarn Fawr

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llanbadarn Fawr - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Gareth Davies Plaid Cymru 518 78% Wedi'i ethol
James Richard Arathoon Annibynnol 75 11% Heb ei ethol
Josh Rutty Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 74 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 667
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Davies 78% Wedi'i ethol
James Richard Arathoon 11% Heb ei ethol
Josh Rutty 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Heb farc swyddogol1
Cyfanswm a wrthodwyd2