Canlyniadau etholiadau ar gyfer Penbryn

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Penbryn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Gwyn James Annibynnol 478 88% Wedi'i ethol
Jake Robert Rayson Dim disgrifiad 68 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 546
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwyn James 88% Wedi'i ethol
Jake Robert Rayson 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1