Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llannarth

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llannarth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Bryan Davies Plaid Cymru 373 64% Wedi'i ethol
Anwen Hughes Annibynnol 210 36% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 583
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Bryan Davies 64% Wedi'i ethol
Anwen Hughes 36% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1