Canlyniadau etholiadau ar gyfer Ceulan a Maesmawr

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Ceulan a Maesmawr - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Catrin M S Davies Plaid Cymru 512 60% Wedi'i ethol
Dilwyn Lewis Annibynnol 345 40% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 857
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Catrin M S Davies 60% Wedi'i ethol
Dilwyn Lewis 40% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd14
Pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd15