Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbedr Pont Steffan

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llanbedr Pont Steffan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Hag Harris Llafur Cymru Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol