Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandysilio a Llangrannog

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Llandysilio a Llangrannog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Gareth Lloyd Annibynnol Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol