Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Dwynwen Jones
Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Sedd Wag Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Edwards Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol