Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 3ydd Hydref, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Rhodri Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Clive Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Disgwyliedig