Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11eg Mawrth, 2024 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Caryl Roberts Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Ceris Jones Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig