Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23ain Tachwedd, 2022 10.00 am, Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Keith Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Euros Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Paul Hinge Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell