Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18fed Medi, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt:    Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Caryl Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Catrin M S Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ifan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Chris James Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol