Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8fed Chwefror, 2024 9.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Caryl Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ceris Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Catrin M S Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol