Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 11eg Mawrth, 2022 10.30 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus, NEWYDD

Lleoliad:   o bell trwy fideo-gynhedledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Marc Davies Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Adams-Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Clive Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Steve Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dai Mason Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Catherine Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Ray Quant MBE Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol