Cynghorydd Caryl Roberts

Profile image for Cynghorydd Caryl Roberts

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Trefeurig