Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Caryl Roberts

Ystadegau mynychu Cynghorydd Caryl Roberts
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   63%
Yn bresennol, o bell:6   32%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%
Yn bresennol:1
Yn bresennol, o bell:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Caryl Roberts
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/02/2024, 10:00 Cabinet ,20/02/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
19/03/2024, 10:00 Cabinet ,19/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
06/02/2024, 14:00 Cyngor ,06/02/2024, 14:00 Yn bresennol
29/02/2024, 10:00 Cyngor ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 10:00 Cyngor ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol
17/05/2024, 14:00 Cyngor ,17/05/2024, 14:00 Yn bresennol
18/07/2024, 10:00 Cyngor ,18/07/2024, 10:00 Disgwyliedig
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,01/02/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
04/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
17/07/2024, 14:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,17/07/2024, 14:00 Disgwyliedig
28/02/2024, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
06/03/2024, 10:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
01/05/2024, 10:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,01/05/2024, 10:00 Yn bresennol
11/07/2024, 14:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,11/07/2024, 14:00 Yn bresennol
19/07/2024, 10:00 Pwyllgor Safonau a Moeseg ,19/07/2024, 10:00 Disgwyliedig
09/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,09/02/2024, 13:30 Yn bresennol, o bell
12/03/2024, 14:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/03/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 11:05 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,21/03/2024, 11:05 Yn bresennol
16/05/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,16/05/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
16/07/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,16/07/2024, 10:00 Disgwyliedig
08/02/2024, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,08/02/2024, 09:30 Yn bresennol
11/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,11/03/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 11:10 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,21/03/2024, 11:10 Yn bresennol
15/07/2024, 10:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,15/07/2024, 10:30 Disgwyliedig
08/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/02/2024, 13:30 Yn bresennol
21/03/2024, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/03/2024, 14:15 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,21/03/2024, 14:15 Yn bresennol
17/07/2024, 15:00 Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau ,17/07/2024, 15:00 Disgwyliedig