Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Safonau a Moeseg

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau gan y Cyngor ac mae'n gyfrifol am hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel ymysg Cynghorwyr. Yn benodol, mae'n gyfrifol am gynghori'r Cyngor ar fabwysiadu ac adolygu cod ymddygiad yr Aelodau, ac am fonitro'r modd y mae'r Cod yn cael ei weithredu.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Lisa Evans.