Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefeurig

Etholiadau Cyngor Sir Ceredigion - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Trefeurig - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % y canlyniad
Caryl Roberts Plaid Cymru 428 53% Wedi'i ethol
Dai Mason Annibynnol 384 47% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 812
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Caryl Roberts 53% Wedi'i ethol
Dai Mason 47% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1