Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cylch gwaith

Swyddogaeth y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yw cyflawni swyddogaeth yr awdurdod lleol o ddynodi Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd (PGD); adolygu'n rheolaidd y ddarpariaeth o ran staff, adeiladau ac adnoddau eraill a ddarperir i'r Pennaeth GD, er mwyn sicrhau ei bod yn ddigonol ar gyfer cyfrifoldebau'r swydd; gwneud adroddiadau, o leiaf yn flynyddol, i'r Cyngor llawn mewn perthynas â'r materion hyn; ystyried, a gwneud argymhellion i'r Cyngor, ynghylch amseru'r cyfarfodydd; a goruchwylio hyfforddiant a datblygiad yr Aelodau.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Nia Jones.