Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Elizabeth Evans 1
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 1
Cynghorydd Gwyn James 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0