Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans 0
Cynghorydd Elizabeth Evans 2
Cynghorydd Mark Strong 0
Cynghorydd Endaf Edwards 0
Cynghorydd Bryan Davies 0
Cynghorydd Wyn Thomas 0
Cynghorydd Gareth Lloyd 2
Cynghorydd Keith Evans 0
Cynghorydd Gwyn James 1
Cynghorydd Clive Davies 0
Cynghorydd Catrin M S Davies 0
Cynghorydd Keith Henson 0
Cynghorydd Caryl Roberts 0