Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 11.15 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Jonny Greatrex Parent Governor Representative Disgwyliedig