Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Rhagfyr, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Rhodri Evans Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor David Raymond Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Hugh R M Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol