Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8fed Mehefin, 2023 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Endaf Edwards Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Present as substitute, virtual
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cathryn Charnell-White Parent Governor Representative Absennol
Jonny Greatrex Parent Governor Representative Absennol