Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9fed Awst, 2023 10.00 am, Pwyllgor Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt:    Mrs Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Rhodri Davies Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ifan Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
David Raymond Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Hugh R M Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol