Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Mehefin, 2023 10.00 am, Pwyllgor Rheoli Datblygu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Mrs Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Rhodri Davies Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Ifan Davies Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Gethin Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Hugh R M Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Vacant Seat Aelod o'r Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell