Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21ain Mehefin, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Rhodri Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell