Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 11.05 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynadledda

Cyswllt:    Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd David Raymond Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol