Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 26ain Medi, 2022 11.30 am, Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Nia Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Keith Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Geraint Wyn Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell