Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Rhagfyr, 2021 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

Lleoliad:   Zoom

Cyswllt:    Lisa Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Wyn Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Euros Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Meirion Davies Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Odwyn Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhodri Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lloyd Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Hag Harris Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Hinge Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Alun Lloyd Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Lynford Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ivor Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Catherine Hughes Cynghorydd Sir Disgwyliedig
Cynghorydd Catrin Miles Cynghorydd Sir Disgwyliedig