Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11eg Medi, 2023 9.30 am, Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Lisa Evans
Dwynwen Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Keith Evans Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Wyn Evans Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Councillor Marc Davies Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwyn Wigley Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhodri Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Chris James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Ceris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell