Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28ain Gorffennaf, 2022 10.00 am, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Caryl Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Ceris Jones Is-Gadeirydd Ymddiheuriadau
Cynghorydd Ifan Davies Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwyn James Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sian Maehrlein Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Carl Worrall Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Lloyd Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Alun Williams Cynghorydd Sir Yn bresennol