Cynghorydd Amanda Edwards

Profile image for Cynghorydd Amanda Edwards

Plaid: Plaid Cymru

Gr┼Áp gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Beulah a Llangoedmor

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: