Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Amanda Edwards

Ystadegau mynychu Cynghorydd Amanda Edwards
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   69%
Yn bresennol, o bell:4   31%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Yn bresennol, o bell:3

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol, o bell
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Amanda Edwards
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
19/03/2024, 10:00 Cabinet ,19/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
23/01/2024, 14:00 Cyngor ,23/01/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
06/02/2024, 14:00 Cyngor ,06/02/2024, 14:00 Yn bresennol, o bell
29/02/2024, 10:00 Cyngor ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol
21/03/2024, 10:00 Cyngor ,21/03/2024, 10:00 Yn bresennol
17/05/2024, 14:00 Cyngor ,17/05/2024, 14:00 Disgwyliedig
04/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 11:25 Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ,21/03/2024, 11:25 Yn bresennol
09/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,09/02/2024, 13:30 Yn bresennol, o bell
08/02/2024, 09:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,08/02/2024, 09:30 Yn bresennol
11/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,11/03/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 11:10 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ,21/03/2024, 11:10 Yn bresennol
08/02/2024, 13:30 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,08/02/2024, 13:30 Yn bresennol
21/03/2024, 11:15 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,21/03/2024, 11:15 Yn bresennol
09/05/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu ,09/05/2024, 10:00 Yn bresennol, o bell
21/03/2024, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,21/03/2024, 14:00 Yn bresennol
21/03/2024, 14:15 Pwyllgor Trwyddedu - tacsis a materion eraill (anstatudol) ,21/03/2024, 14:15 Yn bresennol