Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Mawrth, 2024 2.00 pm, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Paul Hinge Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Gwyn James Is-Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Amanda Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Eryl Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Ann Bowen Morgan Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Caryl Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Shelley Childs Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol