Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Chwefror, 2024 9.30 am, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Penmorfa

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Alan Davies Cadeirydd Yn bresennol, o bell
Andrew Blackmore Is-Gadeirydd Yn bresennol, o bell
Councillor Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Keith Henson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Councillor Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Caroline Whitby Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Gareth Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Hugh Richard Michael Hughes Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Matthew Vaux Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell