Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 27ain Medi, 2022 2.00 pm, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda

Cyswllt:    Dana Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Alan Davies Cadeirydd Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Endaf Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Elizabeth Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Maldwyn Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Lloyd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Mark Strong Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Liam Hull Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Caroline Whitby Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Bryan Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Davies Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Rhodri Evans Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Keith Henson Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell
Cynghorydd Wyn Thomas Cynghorydd Sir Yn bresennol, o bell